FİNANSAL KURUMLARDA BÜTÇELEME ve MALİ KONTROL TEKNİKLERİ(Oracle ve Excel Simülasyonlu)

(FKBMK-SO ve FKBMK-SE)

Amaç :

Finansal Kurumlarda Bütçeleme İlkeleri ve Tekniklerine İlişkin Kuralların Saptanması ve Yönetim Bilgilendirme Raporları (MIS) Hakkında Bilgi Akışının Sağlanması amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili :

Finansal Kiralama Şirketlerinin bütçeleme ve mali kontrol bölümleri çalışanları

Katılım Önkoşulu :

İlgili bölümde çalışmış olmak ve bilgisayar kullanımına aşina olmak gerekmektedir.

Katılımcı Sayısı : 8-12 Kişi

Süre : 2 Gün

Eğitimin İçeriği :

1. Gün

  • Bütçe Ön Bilgilerinin Oluşturulması
  • Enflasyon, Faiz ve Büyüme Oranlarının Saptanması
  • Ortalama Bütçenin Oluşturulması
  • Faiz ve Komisyon Oranlarının Oluşturulması
  • Genel Giderlerin Tahmini

2. Gün

  • Donuk Aktifler ve Maliyetsiz Pasiflerin Tahmini
  • Düzeltmelerin Yapılması ve Gelecek Yıllara taşınacak Bilgilerin Oluşturulması
  • MIS Raporlarının Oluşturulması Teknikleri
  • Müşteri ve Ürün Bazında Kârlılık Analizleri
  • Risk Yönetimi Kriterleri İle Elde edilen Sonuçların Karşılaştırılması

Gerekli Araçlar : Katılımcı sayısı kadar PC, HP finansal hesap makinesi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto