FİNANSAL ARİTMETİK (BFA1)Amaç           Finansal hesaplamalarda kullanılan matematik yaklaşımların (formüllerin) tanıtımı ve finansal hesap makinesi kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Bankaların operasyon ve pazarlama bölümlerinde görev alan orta düzey yöneticileri.

Katılım Önkoşulu Matematik ön bilgisi ve finansal hesap makinelerine aşinalık yararlı olabilmektedir.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği        1. Gün

  • Adat, Ortalama, Yıllık Basit ve Bileşik Faiz Oranı
  • Net Bugünkü Değer ve Net Gelecekteki Değer
  • Rotatif, Spot ve Kontratlı (Bireysel Kredi veya Finansal Kiralama)
  • Plasmanlarda Hesaplama Yöntemleri

2. Gün

  • İç Verim ve Doğrudan İskonto Hesaplaması Teknikleri
  • Piyasa Fiyatları İle Hesaplama Teknikleri
  • Düzenli ve Düzensiz Nakit Akımlarına İlişkin Hesaplamalar
  • Makina Kullanım Çalışmaları

Gerekli Araçlar HP Finansal Hesap makinesi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto