FİNANS DIŞI YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASIEĞİTİMİN AMACI :  Eğitim, şirketlerde finans dışı departmanlarda çalışan üst/orta kademe yöneticilere, şirketin mali tablolarına bakarak nasıl okunabileceği ile şirket yönetimi, karlılığı / verimliliğini arttırabilecek finansal uygulamalar konusunda bilgiler vermeyi ve finans departmanı ile iletişimin güçlendirilmesine yönelik altyapıyı kazandırmayı hedeflemektedir

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

       . Temel Mali Tabloların Anlaşılması

– Tek Düzen Hesap Planı ve Mizan

– Bilanço

– Gelir Tablosu

        . Yardımcı Mali Tablolar

– Fon Akım Tablosu

– Nakit Akım Tablosu

– Diğer Tablolar ile ilgili özet bilgi :

. Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu

. Özvarlık Değişim Tablosu

. Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

. Kar Dağıtım Tablosu

  . Bir Şirketi Mali Tablolarını İnceleyerek Okumak 

– Etkin bir finansal yönetim eksikliğinin şirkete maliyeti

– Finansal analiz; nasıl ?, ne zaman, kimin için ?

– Finansal analizde sektörel farklılıklar ve mali tablolara etkisi

– Finansal analizde konjonktürel ve mevsimsel özelliklerin etkisi

– Karlılık mı ? Nakit akışı mı ? Yoksa her ikisi mi ?

– Sağlıklı bir karlılık ve nakit akışı dengesi nasıl kurulur, nasıl ölçülür ?

– Tahakkuk (hesap) ve nakit bazlı büyüklüklerin anlaşılması, yorumu,

şirket üzerindeki etkisi 

  • Mali Analiz Yöntemleri Yardımıyla Şirketin Finansal Yönetimi

          – Bilanço ve gelir tablolarının yüzde ve trend analizleri

– Likidite, mali yapı, borç ödeme, faaliyet ve karlılık düzeyini ölçen

Oranlar, oran standartları ile karşılaştırma ve yorumlar

– Basit tahmin teknikleriyle şirketin mali performansının arttırılmasına,

mali risklerinin azaltılmasına yönelik önlemler   

 

  • Finansal Anlamda Geleceğin Planlaması, İşletmelerde Basit Anlamda Finansal Planlama ve Kontrol

   – Finansal planlama araçları, hazırlanması ve kullanılması

   – İşletme bütçelerinden yararlanmak

   – Nakit bütçeleri

– Proforma bilanço

– Proforma gelir tablosu

– Proforma fon akım, nakit akım analizi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto