FİLM ANALİZLERİ İLE İLETİŞİM – MOTİVASYONSüre: 1 gün

 Atölye çalışması

İzlenilen film ile ilgili değerlendirmeleri yaparken katılımcıların kendi bakış açılarının farkına varmaları, diğerleri ile fikirlerini paylaşmaları ve yeni yaklaşım tarzlarıyla bakış açılarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Seçilen film katılımcılarla birlikte izlendikten sonra filmdeki karakterlerin ve yaşanan olayların değerlendirmesi yapılır. Bu değerlendirmeler ile birlikte katılımcılar kendi görüş ve yaşantılarını paylaşacakları egzersiz ve sorularla interaktif bir rol alırlar.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto