Av. Feridun ÖztopUZMANLIK KONULARI :
 • Ticaret ve Borçlar Hukuku
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Bankacılık Hukuku ve Mevzuatı
 • Banka Teminat Mektupları
 • İcra İflas Hukuku
 • Rekabet Hukuku
EĞİTİMİ:

– İ.Ü. Hukuk Fakültesi, 1991
– Bolu Lisesi, 1986

İŞ DENEYİMİ
  • Ticaret ve Borçlar Hukuku ağırlıklı olmak üzere Sözleşmeler Hukuku,Bankacılık Hukuku ve Mevzuatı,Banka Teminat Mektupları,Yasal ve İdari Takip Prosedürleri,İcra İflas Hukukuna ilişkin dava ve takipler,Rekabet Hukuku, gayrimenkul davalarına ilişkin takipler,taşınır ve taşınmaz Rehin Hukuku,Ceza Hukuku uygulamaları,Marka Hukuku, fikri sınai haklar,her türlü hukuk ve icra davaları ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri,
  • Müşavir Avukat,Risk Yönetimi ve Kontrol Departmanı sorumlusu sıfatıyla kredi kartları ve tüketici kredisi işlemleri tahsilatı ve bütün yasal prosedür ile ilgili olarak çalışma
  • Kamu ve Özel Banka Çalışanlarına yönelik olarak verilen Hukuk Eğitimlerinde Eğitmenlik
  • Bankacılar için Temel Hukuk,Bankalar Kanunu,Hukuki açıdan Çek/Senet İşlemleri,Kıymetli Evrak Hukuku,Teminat Mektupları ve Konrgarantiler,Kefalet Hukuku v.s

 

ÇALIŞMA DÖNEMLERİ :
 • 1999                            Hukuk Bürosu, İstanbul
 • 06/1996 – 12/1999     Bank Ekspres Hukuk Müşavirliği
 • 01/1996 – 06/1996     Londra’da Dil Eğitimi
 • 08/1994 – 12/1995     Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği
 • 1993/1994                  Avukat (Altay hukuk Bürosu) İstanbul
 • 1992/1993                  İstanbul Barosu Staj Dönemi
SERTİFİKALAR :
 • Temel Kalite Eğitimi, Bankekspres
 • Tüketici Satışı ve Pazarlama, Bankekspres
 • İngilizce Eğitim  Sertifikası, Türk Amerikan Derneği
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto