HEDEFLERLE YÖNETİM ve BAŞARMA ARZUSUSüre: 2 gün 

Eğitim İçeriği:

Başarının psikolojisi, kritik başarı faktörleri ve hedef odaklılık gibi konularda farkındalık yaratmak, zorlayıcı hedeflere karşı şüphe, kaygı ve paradigmalarının negatif etkilerini minimize etmek, potansiyellerinin atıl kısmını hissettirerek, performansı bireysel ve kurumsal düzeylerde daha üst bir seviyeye taşımak, yeniliklere pozitif bakış ve heves yaratmak, Sonuç üretme felsefesi gereğince; doğru işi, doğru ve hızlı yapmanın avantajlarını deneyimletmek.

 • Başarının psikolojisi

 

 • Olumlu iş tanımı
 • İş yaşamımızı ve kendimizi daha iyi yönetmek
 • Pozitif düşünce becerileri
 • “Sevdiğin işi yap, yaptığın işi sev”

 

 • İşimizi sahiplenmek için yapılması gerekenler:
 • Büyük resmi görmek
 • Aidiyet duygusunu geliştirmek
 • Başarıya odaklanmak

 

 • Kritik başarı faktörleri:
 • Stratejik öncelikler ve hedefler
 • Ortak felsefe ve vizyon
 • Takım sinerjisi

 

 • Amaç Nedir? Hedef Nedir?

 

 • SMART Hedefler
 • Belirli
 • Ölçülebilir
 • Kabul edilen
 • Gerçekçi
 • Zamana bağlı

 

 • Hedeflerinize Ulaştığınızı Nasıl Anlayacaksınız?
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto