Prof. Dr.Erhan AslanoğluUZMANLIK KONULARI :
  • Makro Ekonomik Verilerin Analizi ve Yorumu
  • Genel Bankacılık
  • Türkiye Ekonomisi
  • Para ve Bankacılık Bilgileri
EĞİTİMİ:

– Ankara Deneme Lisesi (1982)
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü (1987)
– Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü masterı (1990)
– Avrupa Topluluğu’ndan Jean Monnet Bursu (1991)
– İngiltere’de Reading Üniversitesi, Ekonomi Bölümü’nde (M.A)
– Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nde doktora (1997)

İŞ DENEYİMİ

– Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Araştırma Görevlisi (1988 – 1991 ve 1993)
– Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü öğretim üyesi, doçent (1994)
– Türkiye Bankalar Birliği, İMKB, Türk Sigorta Enstitüsü, MIDA Institute, Bilgi, Yeditepe ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile çeşitli bankaların MT programları ve banka içi eğitimler kapsamında eğitmenlik (1996 -…..)

BASILI ESERLERİ:

– Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları ve mevcut durum, İktisat, İşletme ve Finans,
– The Structure and the Impact of Foreign Direct Investments in Turkey, M. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , XVII, 1, 31-50, 2002
– Ulusal Yenilenme Sistemleri Çerçevesinde Türkiye’de Teknoloji Politikaları, Mülkiye, XXV, 230, 119-153, Eylül – Ekim, 2001
– Spillover Journal of International Development , 12, 8, 1111 – 1131, November 2000
– Performances of Foreign Firms in Turkish Manufacturing Industry, M. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , XVI, 1, 1-19, 2000
– Karşılaştırmalı Üstünlük Modeli ve Ricardo, İktisat Dergisi , 381, 48-59, Ağustos 1998
– Bankacılık Krizlerinin Nedenleri ve Ön Göstergeleri, Business Notebook , 1-6, 25-28, 1998
– Dış Yardımlar ve Ekonomik Buyüme, Business Notebook 1-5, 23-26,1998
– Yabancı Sermaye Yatırımları”, Business Notebook , 1, 4, 27-30, 1998
– Finansal Liberalleşme ve IMF Politikaları”, Business Notebook , 1,3, 29-32, 1998
– Latin Amerika Bankacılık Krizinden Çıkarılabilecek Bazı Dersler, Business Notebook , 1, 2, 28-30, 1997
– Finansal Krizlerin Nedenleri ve Ön Göstergeleri, Business Notebook , 1,1, 18-22,1997
– Türkiye Ekonomisi için Stratejiler” İktisat Dergisi , 355,31-35,1995.
– 5 Nisan Kararları ve Dünyadan Örnekler, İktisat Dergisi , 349, 13-20, 1994
– SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Testleri (3. Baskı, 2004)

SUNDUĞU TEBLİĞLER

– An analysis of CNBC-e Consumer Confidence Index: Implications for domestic demand in Turkish economy, 7 th METU Conference on Economics, 6-9 Sept., Ankara , 2003
– An assessment of IMF policies:The case of Turkey , Eastern Economic Association Annual Conference, New York , 2003
– Ulusal Yenilenme Sistemleri Çerçevesinde Türkiye’de Teknoloji Politikaları
– V. Uluslararası ODTÜ İktisat Kongresi 10-13 Eylül, Ankara , 2001
– Yabancı Yatırımların Türk İmalat Sanayi Üzerindeki Dolaylı Etkileri, I. Uluslararası ODTÜ İktisat Kongresi 18-20 Eylül, Ankara , 1997

GÖREV ALDIĞI PROJELER

– CNBC-e Televizyon kanalı için hazırlanan “CNBC-e Tüketici Güven Endeksi“, Prof. Dr. Hurşit Güneş ile beraber İstanbul, 2002
– İTO için hazırlanan “Dış Ticarette Liberalleşme ve İthalat Eğilimleri. Prof. Dr. Taner Berksoy ile beraber, İstanbul, 1994

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto