DUYGULARIN YÖNETİMİ VE DUYGUSAL ZEKAKimler Katılmalı        Kurumdaki bütün çalışanlar 

Süre   2 gün 

Eğitim İçeriği:

 • Duygusal Zeka
 • İş yaşamında duygusal zeka
 • Duygusal zekası yüksek insanın özellikleri
 • Duygusal zeka ve akılcı zeka arasındaki ilişki
 • Duygusal zekanın temel öğesi: Empati
 • İnsanlarla olumlu ilişki kurmanın yolları
 • Duygularımızı nasıl ifade edebiliriz?
 • Zor zamanlarda kendimizi ve başkalarını motive etmek
 • Olumlu düşünmenin gücü
 • Kendimizle ve başkalarıyla barış içinde olmak
 • Duygusal zekanın iş yaşamımıza katkıları 
 • Çoklu Zeka
  • Kişisel
  • Kişilerarası
 • Duygusal Zeka Bileşenleri
  • Özbilinç
   • Özdeğerlendirme
   • Özgüven
  • Özdenetim
   • Olumsuz Duygularla Başa Çıkma
  • Nefes egzersizleri
  • Gevşeme egzersizleri
  • Zihinsel düzenleme
  • Duygu yönetimi – öfkeyi yenmek

 

 • Sosyal Bilinç
  • Empati
   • Nedir? Neden Önemlidir?
   • Empati – Sempati ?
   • Empatide Psikolojik Duruş
   • Nasıl Empati Kurabiliriz?
    • Empatinin Bileşenleri
    • Empatik Dinleme
   • Sosyal Beceriler
    • Başkalarını Geliştirme
    • Etkileme
    • İletişim
    • Çatışma Yönetimi
    • Değişimi Yönetme
    • Güven Çemberi Oluşturma

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto