BÖLGE ve DİSTRİBÜTÖR YÖNETİMİSüre: 3 gün 

Eğitim İçeriği:

 1. BÖLGE YÖNETİMİ
  • Bölge Yönetiminin Temel Unsurları
  • Satış Noktası Yönetimi
   • Satış Noktası Tanımı (POP)
   • Satış Noktasında Etkinliğin Önemi
  • Üretici Açısından
  • Perakendeci Açısından
  • Tüketici Açısından
   • Ürün Performansını Doğrudan Etkileyen POP Faktörleri
  • Noktanın Lokasyonu
  • Kategori’nin Mağaza İçi Konumlandırması
  • Ürün Teşhirinin Türü ve Etkisi
  • Teşhirdeki Ürünlerin Raf Dizilimi
  • Ürün Yelpazesi (Range)
  • Ön Yüz
  • Satış Fiyatı
  • Promosyonlar
  • POP Materyalleri
  • Tüketici Ödeme Şekli
   • Rut Planlaması
    • Rut Planlamasının Önemi
    • Rut Kapsam Planlaması Süreci
   • POP Tipine Göre Müşteri Sayısının Tespit Edilmesi.
   • Hedef Müşteri Sayısına POP Tipine Göre Karar Verilmesi.
   • Yıllık Elverişli Çalışma Saatinin Tespit Edilmesi
   • POP Tipine Göre ST’nin Görev Tanımlamasının Yapılması
   • POP Tipine göre ST’nin Gerekli Zaman İhtiyacının Tespiti
   • ST Gereksinimin Tespiti
    • Rut Çalışması Ön Hazırlık
   • Bölge ve Piyasaların Belirlenmesi
   • Detay Haritaların Temin Edilmesi
   • Detaylı Müşteri Listelerinin Hazırlanması
   • Dağıtım Araç Bilgilerinin Oluşturulması
   • Piyasa Kısıtlamalarının Tespit Edilmesi
    • Rut Planını Etkileyen Faktörler
    • Rut Oluşturma Süreci
   • Harita Üzerinde Ziyaret Sayılarının İşlenmesi
   • Piyasaların Mahalle Bazında Ayrıştırılması
   • Günlük Çalışma Planının Oluşturulması
   • Elemanların Piyasalara Dağıtımı
   • Ziyaret Kodu Oluşturulması ve Veri Tabanına İşlenmesi
    • Temel Verimlilik Ölçümlemesi
     • Verimlilik Kriterleri Nelerdir?
     • Verimliliğin Ölçümlenmesi
    • Planlanan ve Gerçekleşen Ziyaretler
    • Satış Performans Ölçümlemesi
    • Bölge Büyümesi
    • Portföyü Genişletmek
    • Penetresyon Hedeflerini Gerçekleştirmek
     • Zaman Yönetimi
      • Zaman Nedir?
      • Zaman Kaybına Yol Açan Faktörler
      • Zaman Yönetimi
     • Zaman Planlaması
     • Önceliklendirme
     • Ertelememe
     • Yedek Zaman Yaratma
     • Aylık İş planı
     • Günlük Plan
      • İdari Konular
       • Müşteri Veri Tabanı
       • Müşteri Ürün Şikayetleri
       • Müşteri Ödemeleri
       • Piyasa ve Rakip İstihbarat
       • Prosedürlerin Bilinmesi ve Uygulanması
       • Raporlama

 

 • Bölge Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Hedef Nedir?
  • Hedefin Unsurları (SMART Yöntemi)
 • Belirli/Açık
 • Ölçülebilir
 • Uygun
 • Gerçekçi
 • Zamana Bağlı
  • Hedef Çeşitleri
 • Şirket Hedefleri
 • Bölgesel Hedefler
 • Kişisel Hedefler
 • Ziyaret Hedefleri

 

 • Yeni Müşteriler
  • Yeni Müşterilerin Önemi
  • Yeni Müşteri Seçiminde Temel Kriterler
 1. DİSTRİBUTÖR STANDARTLARI VE YÖNETİMİ
  • Distributörün Sahip Olması Gereken Temel Özellikler.
  • Genel Hedef ve Stratejilerde Mutabakat
   • Çalışma Standartlarında Anlaşılması
   • Ticari Hedeflerin Anlaşılması
   • Strateji ve Aksiyon Planlarında Uzlaşılması
  • Distributör’ün Önceliklerini Anlamak
   • Kurumsal İlişkiler
   • Karar Sürecinde Yaşananacak Zorluklar
   • Bütçe ve Karlılık
   • Şirket Sırlarının Paylaşılması
   • İç İletişim
  • Distributör ile Birlikte Çalışmak
   • Distributör Yöneticisinin Rolü
   • Rutin Operasyonun Takip Edilmesi
   • Distributör Gelişimine Destek Olacak Projelerin Geliştirilmesi
   • Eleman Eğitimi ve Destek
  • Distributörün Performansının Gözlenmesi ve Takip Edilmesi
   • Piyasa Ziyaretleri
   • Pazar Araştırma Raporları
   • Hedef Gerçekleştirme
   • Raporlar
   • Sorunların/Konuların Çözümlenmesi
  • Distributör Yönetimi ve İlişkilerin Yürütülmesi
   • Ortak Çalışma ve Bakış Açısının Oluşturulması
   • Güven Geliştirecek Aksiyonlar
   • Promlem/Sorun Çözme Yöntemi
  • Sorunun Tanımlanması
  • Sorunun Analizi
  • Çözümün Üretilmesi ve Uygulanması
   • Toplantı Yönetimi
  • Amacın Belirlenmesi
  • Katılımcıların Belirlenmesi
  • İçeriğin Hazırlanması
  • Toplantının Yapılması ve Yürütülmesi
  • Sonuçların Takibi
   • İletişim, Etkileme ve İkna
  • Müzakere Nedir?
  • Müzakere Planlama
  • Soru Sorma
  • Soru Sorma Teknikleri
  • Huni Yöntemi
  • Dinleme Becerileri
  • Vucut Dili
  • İtirazların Çözümlenmesinde 8 Temel Kural
  • İlişkilere Zarar verecek Tutumlar
 1. STOK YÖNETİMİ
  • Stok Nedir
  • Stok’un Fonksiyonları
  • Stok’un Dezavantajları
  • Stok Kontrolü
   • Müşteri Hizmet Seviyesi
   • Sipariş Verme ve Stokta Tutma Maliyetleri
  • Etkin Stok Yönetimi
   • Talep Tahmini
   • Teslim Sürelerinin Bilgisi
   • Ürün’lerin Sınıflandırılması
   • Stok Takip Sistemleri
   • Stok Yönetimiyle İlgili Maliyetler
  • Stoğu Belirli Bir Süre Tutma Maliyeti
  • Sipariş Verme ve Sipariş Maliyeti
  • Yok Satma Maliyeti
   • Stok Yönetimi Modelleri
  • Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
  • Sipariş Ne Zaman Verilmeli?
  • Emniyet Stoğu’nun Tespit Edilmesi
  • Sipariş Miktarının Tespit Edilmesi

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto