Dış Ticaretin FinansmanıKatılımcı sayısı : 14 – 18 kişi

Eğitmen: Gökhan Aksay

Eğitim İçeriği:

– Uluslararası Ticari Terimler

– Uluslararası Ödeme Şekilleri

Peşin ödeme

Mal mukabili ödeme

Vesaik mukabili ödeme

Akreditifli Ödeme

– Uluslararası ticari işlemlerde kullanılan belgeler

– Vaka Çalışmaları

– Akreditifli işlemlerde bankalar arası rambursman düzenlemesi

– İthalat mevzuatına ilişkin düzenlemeler

– İthalat bedelinin ödenmesi

– İthalat hesabının kapatılması

– Vaka Çalışmaları

– İhracat mevzuatına ilişkin genel bilgiler

– TCMB bankalar uygulaması

– Forfaiting

– Vaka Çalışmaları

– İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla

Türkiye’de Yerleşik Kişilere Kullandırılan Krediler

– Türk Eximbank kaynaklı krediler

– Vaka Çalışmaları

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto