Dış Ticaret ÜrünleriSüre : Katılımcıların içerik talebine göre 1veya 2 gün (09:30 – 17:30)

Katılımcı sayısı : 14 – 16 kişi

Eğitmen : Nuray Onat

Eğitimin Hedefi          : Katılımcılara dış ticaretle ilgili uluslararası mevzuat, uluslararası teslim şekilleri, uluslararası ticarette aranan başlıca belgeler ve uluslararası ödeme şekilleri konularının aktarılmasıdır.

Eğitimin İçeriği:

  • Giriş
  • Dış Ticaret

–       Tanımı

–       Bankaların Rolü

  • Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) Yayımları

–       Vesikalı Krediler İçin Yeknesak Teamüller ve Uygulamalar (500 Sayılı Broşür)

–       Tahsiller İçin Yeknesak Kurallar (522 Sayılı Broşür)

–       Incoterms (Ticari Terimlerle İlgili ICC ‘ nin Resmi Kuralları İçin Açıklamalar ) ( 560 Sayılı Broşür)

  • Uluslararası Ticarette Kullanılan Sevk ve Teslim (Satış) Şekilleri (Incoterms)

1-    EXW İşyerinde Teslim

2-    FCA Taşıyıcıya Masrafsız

3-    FAS Gemi Doğrultusunda Masrafsız

4-    FOB Gemide Masrafsız

5-    CFR Mal Bedeli ve Navlun

6-    CIF Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun

7-    CPT Taşıma Ödenmiş Olarak

8-    CIP Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak

9-    DAF Sınırda Teslim

10- DES Gemide Teslim

11- DEQ Rıhtımda Teslim

12- DDU Gümrük Resmi Ödenmeksizin Teslim

13- DDP Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim

  • Uluslararası Ticarette Kullanılan Vesaik (Belgeler)

1 – Ticari Belgeler

a)    Fatura

b)    Çeki Listesi

c)    Koli Müfredat Listesi

d)    Kalite Raporu

2- Resmi Belgeler

a)    EUR1 ve T2L Formları

b)    A.TR Dolaşım Belgesi

c)    Menşe Şehadetnamesi

d)    Kara Liste Sertifikası

e)    Sağlık veya Veteriner Sertifikaları

3- Sigorta Belgeleri

4- Taşıma Belgeleri

a)    Paket Posta Makbuzu

b)    Nakliyeci Makbuzu

c)    Karayolu Taşıma Belgesi

d)    Hamule Senedi

e)    Havayolu (Uçak) Konişmentosu

f)     Deniz Konişmentosu

g)    Çok Şekilli (Multimodal) Taşımaya İlişkin Taşıma Belgeleri

h)    Navlun Komisyoncuları Tarafından Düzenlenen Taşıma Belgeleri

5- Finans Belgeleri

a)    Poliçeler

b)    Senet

  • Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri

1-    Mal Mukabili Ödeme

2-    Peşin Ödeme

3-    Akreditifli Ödeme (Vesikalı Krediler)

– Akreditifte Taraflar ve Tarafların Yükümlülüğü

– Akreditif Prosedürü

– Akreditif Vesaikinin İbrazı

– Akreditif Vesaikinin İncelenmesi

– Akreditif Vesaikinin Muhabire Gönderilmesi

– Akreditif Bedelinin Ödenmesi

– Akreditiflerde Başlıca Rezerv Nedenleri

– Akreditif Çeşitleri

–Dönülebilir (Kabilirücu) Akreditif

–Dönülemez (Gayrikabilirücu) Akreditif

–Teyitli Akreditif

–Teyitsiz Akreditif

–Vadeli Akreditif

–Karşılıklı Akreditif

–Devredilebilir (Kabilidevir) Akreditif

–Red Clause Akreditif

–Green Clause Akreditif

–Stand-By Akreditif

–Rotatif – Devreden Akreditif

4-    Vesaik Mukabili Ödeme

5-    Kabul Kredili Ödeme

  • Uygulamaya İlişkin Örnek Olaylar (Vaka Tartışmaları)
  • Ülkemiz İthalat Mevzuatı
  • Ülkemiz İhracat Mevzuatı
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto