4-Dış Ticaret Sertifika Programı / 07 – 29 Aralık 2016Tarih: 07-08-09-15-16-21-22-23-28-29 Aralık 2016

Eğitmenler : Kemal Kılıçbay- Nuray Onat-Gökhan Aksay

Yer  : BÜYEM Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi – Hisar üstü – İstanbul

Eğitim İçeriği:

03-04 Kasım 2016 

 • Tedarikçi Seçimi ve Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Tedarikçinin Temel Özellikleri
 • Tedarikçi Araştırma Süreci
 • Tedarikçilerin Ön Değerlendirmesi
 • Tedarikçi Firma Bilgi Formu
 • Tedarikçi Seçme Kriterleri
 • Tedarikçi Seçme Sistemi
 • Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterleri
 • Tedarikçi Kalite Performansı
 • Tedarikçi Teslimat Performansı
 • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Tedarikçi Zincirinde Lojistik Yönetimi
 • Lojistiğin Tedarik Zincirindeki yeri
 • Fiziksel Dağıtım
 • Lojistik Firmaları ile Çalışma
 • Taşıma Kararları ve Nakliye Alternatifleri
 • Lojistikte Kalite ve Performans Ölçümleri  Uluslararası Pazar Analizleri ve Potansiyel Belirleme,
 • Pazarlamanın Adımları
 • Pazarlama Nedir?
 • Uluslararası Pazarlamada Rekabetçi Avantaj Dinamikleri,

09-10-11 Kasım 2016

 • Araştırma
 • Müşteri
 • Rakipler
 • Politik, ekonomik, sosyal ve teknik ortam
 • Ayrıştırma ve Temas Aşaması
 • Hangi Ülkeler
 • Hangi Müşteriler
 • Hangi Satış Kanalları
 • Fuarlardan Etkinlik ve Verimlilik Elde Etme
 • Hedef Bölge ve Müşteri İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • İhtiyacın Karlı Bir şekilde Karşılanması için Neler Yapmalı – Eylem Planı-
 • Her Müşteri Her Alan için Hedeflerin Belirlenmesi
 • Stratejik Pazarlama ve Planlama Süreci:
  • Hedefler
  • Ürün hayat eğrisi pazarlama stratejileri
  • Pazarlama potansiyeli ve pazar öncelikleri
  • Mevcut pozisyon ve fırsatların analizi
  • Pazarlama Analiz Araçları:
  • SWOT
  • BCG Modeli
  • Stratejiden Hedef Belirlemeye 
 • Elektronik Ortamın Etkin Kullanımı
 • E-ticaret
 • Arama Motorları
 • Web siteleri
 • CRM Programlarının kullanımı
 • Ürün, Bölge ve Sektöre Uygun Satış Kanallarının Seçimi
 • Acenta
 • Toptan İthalatçı
 • Distributör
 • Stratejik ve Yerel Ortaklıklar
 • Kendi Şirket ve Dağıtım Kanallarının Kurulması
 • Satış Kanallarının Yönetimi
 • Ziyaret Planlarının Yapılması
 • Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Müşteri İhtiyaçlarına Göre Kendi Bünyemizde Neler Yapmalıyız
 • İhracata Yönelik Devlet Yardımlarından Faydalanabileceğiniz Pazarlama   Destekleri

16-17-18 Kasım 2016  

 • Genel Kavramlar
 • Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri
 • Uluslararası Ticarette Kulanılan Belgeler
 • Incoterms Teslim Şekilleri
 • Uluslararası Ticarette Risk ve Risk Yönetim Metodları
 • Workshop : Akreditifli Ödeme
 • Akreditiflere ilişkin Birörnek Usuller ve Uygulama
 • 700 Sayılı ICC Yayını (UCP)
 • MT 700 Swift Formatı
 • Kambiyo Mevzuatı
 • İhracat Mevzuatı / İhracatta İş       Akışı
 • İthalat Mevzuatı   

24 – 25 Kasım 2016 

 • Dahilde İşleme Rejimi
 • Yurt İçinden ve Yurt Dışından Sağlanan İthalat Kredileri
 • Workshop : İthalat Kredileri
 • Yurt İçinden ve Yurt Dışından Sağlanan İhracat       Kredileri
 • Workshop: İhracat Kredileri
  • Türk Eximbank Kredileri
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto