DEPO VE STOK YÖNETİMİSüre: 2 gün

Eğitimin Amacı: Üretim ve hizmetlerde kullanılacak malzemelerin ihtiyaç planlaması sonucunda stok yönetiminin nasıl yapılacağını, stok yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulacağını ve depo yönetiminin en etkin biçimde, en uygun maliyetlerle nasıl yapılacağını aktarmaktır.

Eğitim İçeriği:

• Depolama nedir? Neden gereklidir? Faydaları nelerdir?
Depo ve depocunun önemi
Depolamanın önemi ve işletme içindeki yeri ve diğer bölümlerle olan ilişkileri
Öğrenen organizasyon. KAİZEN’e giriş
Sıfır hatalı stok yönetimi
Lojistik ve disiplin (dayanışma, ekip olma, sorumluluk alma, işi sevmenin önemi)

Güvenli çalışma
Deponun iç organizasyonu
Depo bir maliyet bileşenidir! Depo neden bir gereksinimdir?
Stok planı (Stok Maliyeti, Stok Devir Hızı)
Depo yerinin seçimi
Depo iç düzeninin hazırlanması ve etkin kullanımı
Depo maliyetlerinin irdelenmesi ve verimlilik hesaplarına giriş
Depo değerlendirme ölçütleri. Etkin depolama işlemleri

Performans ve kontrol raporları
Maliyet planlaması
Maliyet tasarruf yöntemler
Depo verimlilik esasları ve hesapları
Stok maliyetleri ve maliyet düşümünün sağlanması için ipuçları
Adresleme teknikleri
• Mal hareket şekilleri
FİFO-LİFO
KAİZEN ve KANBAN. Kartla mal hareketi.

Depo projelendirme esasları
Depolama sistemleri ve projelendirmedeki yeri
Depolama işlemlerinde verimlilik hesapları
• İstif makinelerinin kullanımı,

Temel depolama prosedürleri
Stok sorumluluğu
• Sorumluluk analizi
Kabul prosedürü
Sevkiyat prosedürü
Depolama dökümanlar
• Talimatlar
Bu prosedürlerin elektronik ortamda yapılmasının pratik ve yaşamsal faydaları
Barkod uygulamalarının elektronik ortamdaki önemi

• Sıfır hatalı depo. Bu husus sağlamak amacına yönelik teknolojik donanımlar
Malzeme kodlama sistemleri

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto