Çek İşlemleri ve HukukuKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  gün

Eğitmenler Av. Feridun Öztop

Eğitimin İçeriği

  • Çekin Hukuki Mahiyeti ve Fonksiyonları
  • Çekin Şekil Şartları

–         Çekin Muhtevası

–         Çek’e Ödeme

  • Genel Olarak
  • Çek’te İbraz Süresi

–         Çekin Ödenmemesi ve Hamilin Müracaat Hakkı

  • Çekten Cayma ve Ödemeden Men

–         Bankanın Sorumluluğu

–         Çek’te Zaman Aşımı

  • Çek ve Çekle İlgili İşlemler – TL

–         Çekin Taşıması Gereken Unsurlar

–         İbraz Süresi

–         Çek Türleri

–         Karşılıksız Çek İşlemleri

–         Takas Çek İşlemleri

–         Çek Karnesi Verilecek Müşterilerden İstenecek Belgeler

–         Çeklerde Ciro

–         Çeklerde Düzeltme Hakki

  • Dövizli Çekler

–         Travelers Çek

–         Euro Çek

–         Banka Çekleri

–         Şahıs Çekleri ( Şahıs ve Banka çekleri)

  • Uluslararası Ödeme Emirleri

  • Çeklerin Tahsile Alınması

Çeklerin İştira Edilmesi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto