ÇATIŞMA YÖNETİMİSüre: (2 gün)

Günümüz kurumlarında, çalışan profili giderek daha da çeşitlenmektedir.  Birbirinden farklı altyapı, kişilik, eğitim, kültür ve deneyime sahip bir insan gücüyle iş yaşamının giderek karmaşıklaşan, artan ve hızlanan talepleri karşılanırken çatışma ortamının doğması kaçınılmazdır.

Bu eğitimin amacı:

 • Katılımcıların çatışma çeşitleri, nedenleri ve çözümleri hakkında bilgi sahibi olmalarını,
 • Çatışmaları başarılı bir şekilde yönetebilmek için, kendi duygularını ve çatışma tarzlarını çeşitli uygulamalarla farkederek kendilerini yönetme becerisi kazanmalarını sağlamak.

Eğitim İçeriği:

 • Çatışma
 • Çatışmanın 3 Unsuru:
  • Çatışmaya Giren
  • Çatışma Konusu
  • Çatışmanın Sonucu
 • Çatışma Tanımları
 • Çatışma Nedenleri
 • İşbölümü / Rollerin Net Tanımlanmaması
 • Karşılıklı Bağımlılık
 • Sınırlı Kaynakların Paylaşılması
 • Ortak Karar Verme Zorunluluğu
 • Kişilik, Kültür, Algı, Duygu, İhtiyaç ve Amaç Farklılıkları
 • Motivasyon Eksikliği
 • Grup Etkileşiminin Çatışmaya Yansıması
 • Çatışma Çözümleme ve MüdahaleTeknikleri
 • Genel Yaklaşımlar
 • İlgi Bazlı İlişki Yaklaşımı
  • Önce İlişki
  • Kişiyi Olaydan Ayırmak
  • Görünenin Altındakini Anlamak
  • “Verileri” Ortaya Koymak
  • Ortak Çözüm Üretmek
 • Thomas Killman Çatışan Tarzlar Kuramı ve Testi
  • Hangi Tarz Ne Zaman?
 • Toplantılardaki Çatışmaları Yönetmek
 • Ekip İçi Çatışmayı Yönetmek
 • Çatışma Yönetiminde Gerekli Araç ve Beceriler
 • Liderlik Özellikleri
  • Etkileme ve İkna
  • Güvenilme
  • Adil Olma
  • Durumsal Liderlik
 • İletişim Becerileri
  • Dinleme
  • Soru Sorma (5N1K)
  • Empati Kurabilme
  • Çatışan Tarafların Gerçek Dünyalarını Anlamak
   • Soğan Modeli
  • Farklı Kişilikler, Farklı Yaklaşımlar
   • Mc Cleland Sosyal İhtiyaçlar Kuramı
  • Kişisel ve Sosyal Zeka
   • Çoklu Zeka Envanteri(Uygulama)
  • Güvenli Davranış
  • Yapıcı Geribildirim Alabilme / Verebilme (Uygulama)

You must be logged in to post a comment.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto