PERFORMANS YÖNETİMİSüre:   2 gün 

Amaç: Performans Yönetimi eğitiminin hedefi, yöneticilerde hedef koyma, hedefi iletme ve performansa ilişkin geri bilgilendirme yapma becerilerini geliştirmektir. 

Eğitimin İçeriği:

PERFORMANS YÖNETİMİNDE YAKLAŞIMLAR

 • Hedeflere göre YönetiM
 • Yetkinlikler

HEDEFLERE GÖRE YÖNETİM (HGY)

 • HGY Modeli
 • HGY sisteminin özellikleri
 • HGY’nin yararları
 • HGY uygulamasında tuzaklar
 • Yetkinlik tanımı ve kapsamı
 • Jenerik yetkinlikler
 • Fonksiyonel yetkinlikler
 • Yetkinlik belirleme süreci
 • Yetkinliklerin davranışsal göstergelere dönüştürülmesi
 • Hedeflerin ve yetkinliklerin birlikte ele alınması
 • Performans yönetimi sisteminin kurulması
 • Performans gerekleri
 • Öğrenme gerekleri
 • İş çevresi gerekleri

·         Astlar  açısından HGY felsefesi

YETKİNLİKLER

PERFORMANS YÖNETİMİ

İş gerekleri / rol profilleri

PERFORMANS YÖNETİMİ İÇİN TAKTİK PLANLAMA

 • Kurumun misyon cümlesini oluşturma
 • Strateji ve kültür uyumunu sağlama
 • Kurum kültürüne uygun değerler üzerinde anlaşma
 • “Temel Başarı Alanlarını” saptama
 • Kritik konuları belirleme
 • Hedefleri / performans ölçütlerini geliştirme
 • Hedefin bileşkenleri
 • Hedefin eyleme yönelik olma zorunluğu

HEDEF SAPTAMA METODOLOJİSİ

·         Hedef türleri 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİNİN AŞAMALARI

 • Hazırlık
 • Değerlendirme görüşmesi
 • İzleme

DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİNE HAZIRLIK

 • İş tanımları
 • Hedefler üzerinde uzlaşma
 • Kendi performansınızı değerlendirme
 • Performans değerlendirmeden beklentileri saptama
 • Astı görüşmeye hazırlama
 • Toplantıya gelirken bulunması gereken belgeler

DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMESİ

 • Karşılıklı roller
 • Duygular

PERFORMANS DEĞERLENDİRME GÖRÜŞMELERİNİN BİLEŞKENLERİ

 • Zorunlu olanlar
 • Seçimli olanlar

ETKİN BİR DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE BULUNMASI GEREKLİ NİTELİKLER

 • Görüşmede ele alınması gerekli alanlar
 • Doğru davranışlar
 • Kaçınılması gereken davranışlar
 • Görüşmede karşılaşılan sorunlar
 • Değerlendirme hataları

GÖRÜŞMEYİ SONA ERDİRME VE İZLEME

 • Ruh hali
 • Yapılması gerekenler
 • İzlerken dikkat edilecek konular
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto