ÇALIŞANINA FIRSAT VER (YETKİLENDİRME & DELEGASYON)Kimler Katılmalı        Bütün yöneticiler

Süre                           2 gün

Amacı                         Bu program, başarılı bir yönetici performansı için olduğu kadar başarılı bir kurum performansı için de hayati önem taşıyan yetki devri konusunu bütün adımlarıyla tamamen uygulamalı olarak ele almakta ve program sonunda bütün katılımcılara, kendi durumlarına uygun eylem planları vermektedir.

Eğitimin İçeriği         Bu programın sonunda katılımcılar:

  • Doğru yetki devri nedir? Ne tür yararlar sağlar?
  • Bu yararları sağlayabilmek için yetki devri nasıl planlanır?
  • Devredilecek işler nasıl belirlenir?
  • Yetki devralacak olanlar nasıl hazırlanır?
  • Yetki devri sürecinde hangi adımlar atılmalıdır?
  • Yetki devrinin bir bütün olarak performansı arttırması için sistem nasıl oluşturulmalıdır?

sorularının cevaplarını verebilecekler; bu konularda bilgi, beceri ve yetkinlik kazanacaklardır.

 

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto