BÜTÇE PLANLAMA, KONTROL ve REVİZYONSüre      2  Gün 

Eğitimin İçeriği   

 • Şirketlerde Mali Planlamanın (Bütçelemenin) Amacı, Kapsamı, Temel İlkeleri
 • Bütçe Hazırlığı İçin Ön Koşullar
 • Bütçeleme Çalışmasında İş Akışı
 • Bütçenin hazırlanması
 1. Satış Bütçesi
 2. Üretim Bütçesi
 3. Direkt ilk madde ve malzeme bütçesi
 4. Direkt işçilik bütçesi
 5. Genel üretim Giderleri bütçesi
 6. Faaliyet Giderleri bütçesi
 7. Satış giderleri bütçesi
 8. Gider bütçesi toplamı
 9. Gelir Gider Bütçesi
 • Nakit Akım Tablosu düzenlenmesi
 • Finansman gideri bütçesinin hesaplanması
 • Tahmini varlık ve sermaye yapısının düzenlenmesi –Bilanço ve Kar/zarar Bütçesi
 • Bütçe Takip ve Kontolü
 1. Düzenli gerçekleşme raporları
 2. Farkların analizi
 3. Bütçe revizesi

Örnek üzerinde çalışmalar

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto