BAYİLİK, MAĞAZACILIK VE HİZMET SEKTÖRÜ İÇİN EĞİTİM PAKETiYöntem ve Süre

 • Eğitim, her bölge için ayrı olarak yapılandırılmalıdır.
 • Eğitim programı oluşturulmadan önce bir gün boyunca (herhangi) şubede işleyişin izlenmesi gerekmektedir.
 • Her bölge için iki ayda bir, hafta sonu iki gün öngörülmelidir. Örneğin; bir bölge, Şubat ayının ilk haftası Cumartesi-Pazar 9’ar saat eğitim almalıdır. Aynı bölgenin ikinci eğitimi Mart ayının son haftası olarak planlanabilir.

(bir bölgeye toplam 36 saat)

 • Her bölgeye iki kez eğitim uygulaması, bölgenin aldığı eğitimi işe yansıtmasını kolaylaştırır, bilgi ölçümü için fırsat verir, eğitimci katılımcı ilişkisinin verimini arttırır. 

Modüller

 • SATIŞ
 • EKİP YÖNETİMİ
 • FİNANS
 • HUKUK

 

 

Program İçerikleri

 

 • SATIŞ
 • Bölgesel rekabetin tanımı ve rekabette avantaj yaratma yöntemleri
 • Bölgesel müşteri ihtiyaçlarını tespit etme yöntemleri
 • Hizmet ve müşteri ihtiyaçlarını karşılaştırma yöntemi
 • Ekip çalışması
 • İşletme körlüğü
 • Müşteri memnuniyeti ölçümünün düzenli izleme yöntemleri
 • Satış arttırmaya yönelik hareketler
 • İşletme içi doğru görevlendirmenin satışa etkisi
 • Doğru hedef koymak ve hedefe ulaşma yollarının belirlenmesi

 

2- EKİP YÖNETİMİ

 • Liderlik tanımı
 • Ekip oluşturma teknikleri
 • Doğru görevlendirme
 • Ekip yönetimi ve iletişim teknikleri
 • Ekip üyelerine eğitim
 • Kriz dönemlerinde yönetim ve ‘B’ planı
 • Ekip içi rekabet oluşturma
 • Ceza ve ödül sistemi yaratma 

3- FİNANS

 • Kasa defterinin tutulması
 • Yüzde hesapları
 • Faiz hesabı
 • Vadeli satışlar ve Paranın maliyeti

 

 

 

 

 

 

 • Ödeme planının oluşturulması
 • Aylık ve yıllık finans durumu tablosu oluşturma
 • Bilanço okuma
 • Çek, senet gibi ödeme araçlarının kullanımı
 • Bütçe

 

4- HUKUK

 • Tahsilat sorunları
 • İşçi çalıştırma yükümlülükleri
 • Vergi
 • Muhasebe bürosuyla uyumlu çalışma
 • Banka ile uyumlu çalışma
 • Tüketici kanunu
 • Servis araçlarının kaza yapması durumunda izlenecek yol
 • İş kazalarında işletme sahibinin yükümlülükleri
 • İşyeri sigortası konusunda bilgilendirme
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto