DİSTRİBÜTÖR YÖNETİMİSüre: 2 gün 

Eğitim İçeriği:

 1. DİSTRİBUTÖR STANDARTLARI VE YÖNETİMİ
  • Distributörün Sahip Olması Gereken Temel Özellikler.
  • Genel Hedef ve Stratejilerde Mutabakat
   • Çalışma Standartlarında Anlaşılması
   • Ticari Hedeflerin Anlaşılması
   • Strateji ve Aksiyon Planlarında Uzlaşılması
  • Distributör’ün Önceliklerini Anlamak
   • Kurumsal İlişkiler
   • Karar Sürecinde Yaşananacak Zorluklar
   • Bütçe ve Karlılık
   • Şirket Sırlarının Paylaşılması
   • İç İletişim
  • Distributör ile Birlikte Çalışmak
   • Distributör Yöneticisinin Rolü
   • Rutin Operasyonun Takip Edilmesi
   • Distributör Gelişimine Destek Olacak Projelerin Geliştirilmesi
   • Eleman Eğitimi ve Destek
  • Distributörün Performansının Gözlenmesi ve Takip Edilmesi
   • Piyasa Ziyaretleri
   • Pazar Araştırma Raporları
   • Hedef Gerçekleştirme
   • Raporlar
   • Sorunların/Konuların Çözümlenmesi
  • Distributör Yönetimi ve İlişkilerin Yürütülmesi
   • Ortak Çalışma ve Bakış Açısının Oluşturulması
   • Güven Geliştirecek Aksiyonlar
   • Promlem/Sorun Çözme Yöntemi
  • Sorunun Tanımlanması
  • Sorunun Analizi
  • Çözümün Üretilmesi ve Uygulanması
 • Toplantı Yönetimi
 • Amacın Belirlenmesi
 • Katılımcıların Belirlenmesi
 • İçeriğin Hazırlanması
 • Toplantının Yapılması ve Yürütülmesi
 • Sonuçların Takibi
 • İletişim, Etkileme ve İkna
 • Müzakere Nedir?
 • Müzakere Planlama
 • Soru Sorma
 • Soru Sorma Teknikleri
 • Huni Yöntemi
 • Dinleme Becerileri
 • Vucut Dili
 • İtirazların Çözümlenmesinde 8 Temel Kural
 • İlişkilere Zarar verecek Tutumlar
 1. STOK YÖNETİMİ
  • Stok Nedir
  • Stok’un Fonksiyonları
  • Stok’un Dezavantajları
  • Stok Kontrolü
   • Müşteri Hizmet Seviyesi
   • Sipariş Verme ve Stokta Tutma Maliyetleri
  • Etkin Stok Yönetimi
   • Talep Tahmini
   • Teslim Sürelerinin Bilgisi
   • Ürün’lerin Sınıflandırılması
   • Stok Takip Sistemleri
   • Stok Yönetimiyle İlgili Maliyetler
  • Stoğu Belirli Bir Süre Tutma Maliyeti
  • Sipariş Verme ve Sipariş Maliyeti
  • Yok Satma Maliyeti
   • Stok Yönetimi Modelleri
  • Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli
  • Sipariş Ne Zaman Verilmeli?
  • Emniyet Stoğu’nun Tespit Edilmesi
  • Sipariş Miktarının Tespit Edilmesi
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto