BAŞARILI SATIŞ İÇİN ALGI YÖNETİMİEĞİTİMİN SÜRESİ: 2 Gün

EĞİTİMİN AMACI 

Satış temel olarak karşımızdaki kişinin bakış açısını mantık, bilgi duygusal bağlantı, dil kullanımı ve güven duygusu geliştirerek değiştirebilme yeteneğidir.

Bir satış sürecinde satıcı ve müşteri arasındaki ilişki istendiği gibi gitmiyorsa, burada sorun ürün ya da hizmetin kalitesinde değil, satıcının müşteriyi anlamasına yönelik olan algı kalitesindedir.

Düşüncelerini etkilemeye çalıştığımız kişinin bakış açısını, yaklaşımını algılayabilmek, olaylara onun zihniyle ve duygularıyla bakabilmek bir satıcı olarak bize büyük bir avantaj kazandırır.

İşte bu noktada başarı, algı kavramının anlaşılmasından, algının yönetilmesine kadar uzanan bir dizi bilgi ve becerinin edinilmesinden geçer.

Algı yönetimi “hedef kitlenin, kendi hedeflerimiz doğrultusunda tavır almasını sağlamanın tüm teknikleri” olarak tanımlanır. Böyle bakınca, başarılı bir satış sorumlusunun müşterisini doğru anlayıp doğru yönlendirebilmesi algı yönetim tekniklerini ne kadar ustalıkla uyguladığına bağlıdır. 

Eğitim İçeriği:

 • Satış nedir?
 • Müşteri ve satıcı arasındaki ilişkiler.
 • Hedef kitle ve müşteriyi tanımak
 • Algı nedir – Gerçekliği algılayabilir miyiz?
 • Etik bir tartışma: Algı bir kandırmaca mı, etkili bir iletişim yöntemi mi?
 • Algıdan davranışa uzanan dolambaçlı yol.
 • Karar verme aşamasında mantık ve duyguların önemi.
 • Algı kalitesini nasıl yükseltebiliriz?
 • Zihin dili nedir nasıl uygulanır?
 • Algılama yönetiminin temel kuralları.
 • Görsel-İşitsel- Kinestetik müşteri tipleri.
 • Göz hareketleri nasıl okunur?
 • Beden diliyle aynalama nedir ve satışta nasıl kullanılır?
 • Hipnotik dil kalıplarının satış sürecinde kullanımı.
 • Telefonla iletişimin incelikleri.
 • Sorularla algı yönetimi.
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto