BANKALARDA MALİ ANALİZ SÜRECİ (BMAS)Amaç Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm  orta ve üst düzey yöneticileri mali analiz süreci hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Şube ve birim yönetcileri ile kredi pazaralama bölümü orta düzey yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve şirketler muhasebesi hakkında bilgi sahibi olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

  • Şirketler Hesap Planı Hakkında Genel Bilgiler
  • Aktif Hesaplar/Pasif Hesaplar/Nazım Hesaplar
  • Türkiye’deki Kayıt Sisteminin Zaafiyetleri

–         Kayıt Dışı İşlemler

–         Stoklar/Stok Sayımları

–         Sorunlu Alacak Tanımlamaları

–         Bilanço Dışı Taahhütler

–         Vade Gruplamaları

–         Reeskontlar

–         Kur  Farkları

–         Diğer Sorunlar

2. Gün

  • Temel Mali Tablolar

–         Mizan

–         Bilanço

–         Gelir Tablosu

  • Yardımcı Mali Tablolar

–         Fon Akım Tablosu

–         Nakit Akım Tablosu

–         Net İşletme Sermayesi Değişim Tablos

–         Özvarlık Değişim Tablosu

–         Sabit Kıymetler Değişim Tablosu

–         Kar Dağıtım Tablosu

  • Düzeltme / Arındırma İşlemleri ve Kayıtları
  • Analiz ve Sonuç
  • Örnek Olaylar

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto