BANKALARDA KREDİLENDİRME TEKNİKLERİHakan Şakar, MIDA Bankacılık Eğitim Dizisi No : 4
Mesleğin içinden gelen bir bankacının bankacılık terminolojisi ile kaleme aldığı bu kitap 4 ana bölümden oluşmaktadır :

•  Temel Hesaplama Kavramları

•  Kaynak Maliyetinin Hesaplanması

•  Ticari ve Kurumsal Krediler, Bireysel Krediler, Bankalararası Plasman ve Menkul Değerler Portföyü Kredi Süreçleri

•  Temel Mali Analiz Bilgileri

Bankalarda kredi işlemlerine ilişkin tüm bilgilerin belirli bir sıra içinde ve tüm boyutlarıyla (ön ve arka ofis bağlantılarıyla) anlatıldığı bu kitap, Türkiye’deki farklı örgütlenme anlayışına sahip bankaların örgütlenme yapıları da gözönüne alınarak hazırlanmıştır.

Bankacılığa yeni başlayanlar için olduğu kadar, bu alanda ileri düzeyde bilgi sahibi olanlar için de bir başvuru kaynağı olacaktır.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto