BANKALARDA KAYNAK MALİYETİ ve FİYATLAMA (BKMF)Amaç Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm

üst düzey yöneticileri kaynak maliyetinin hesaplanması ve fiyatlama  yöntemleri hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Şube ve birim yönetcileri ile mali kontrol  ve iç denetim birimi yöneticileri.

Katılım Önkoşulu İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve finansal aritmetik eğitimi almış

olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği:

1. Gün

  • Temel Hesaplama Kavramlarının Hatırlatılması

–         Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

  • Kaynak Maliyetinin Hesaplanması Teknikleri
  • Yabancı Kaynakların Ortalama Maliyetinin ve Ortalama Vadelerinin Bulunması
  • Özkaynakların Maliyetinin Hesaplamaya Eklenmesi

2. Gün

  • Yabancı Para Fonlamadan Doğan Uzun ya da Kısa Pozisyonun Hesaplamaya Katılması
  • Donmuş Aktiflerin Hesaplamaya Katılması
  • Kredi Müşterilerinin Risk Katsayılarının Hesaplamaya Katılması
  • Genel Giderlerin Hesaplamaya Katılması
  • Şubeler Cari Hesapları Fiyatlamasının Yapılması

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto