BANKALARDA KAYNAK MALİYETİ ve FİYATLAMA (BKMF)Amaç :

Bankaların pazarlama ve operasyon bölümlerinde görev alan tüm

üst düzey yöneticileri kaynak maliyetinin hesaplanması ve fiyatlama  yöntemleri hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili :

Şube ve birim yönetcileri ile mali kontrol  ve iç denetim birimi yöneticileri.

Katılım Önkoşulu :

İlgili birimlerde çalışıyor olmak ve finansal aritmetik eğitimi almış olmak eğitim performansını arttırmaktadır.

Katılımcı  Sayısı : 20 Kişi

Süre : 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

  • Temel Hesaplama Kavramlarının Hatırlatılması

–         Basit Faiz, Bileşik Faiz, Net Bugünkü Değer, Net Gelecekteki Değer

  • Kaynak Maliyetinin Hesaplanması Teknikleri
  • Yabancı Kaynakların Ortalama Maliyetinin ve Ortalama Vadelerinin Bulunması
  • Özkaynakların Maliyetinin Hesaplamaya Eklenmesi

2. Gün

  • Yabancı Para Fonlamadan Doğan Uzun ya da Kısa Pozisyonun Hesaplamaya Katılması
  • Donmuş Aktiflerin Hesaplamaya Katılması
  • Kredi Müşterilerinin Risk Katsayılarının Hesaplamaya Katılması
  • Genel Giderlerin Hesaplamaya Katılması
  • Şubeler Cari Hesapları Fiyatlamasının Yapılması

Gerekli Araçlar :

HP finansal hesap makinesi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto