BANKALARDA İÇ DENETİM VE TEFTİŞ SÜRECİKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Bankaların İdeal Örgütlenme Yapılarına İlişkin İlkeler

 • Banka Örgütlenme Yapısı İçerisinde Haberleşme, Onaylama, Dağıtım, İş Dağılımı

 • Yetki Devri ve Devredilmiş Yetki Alanına Giren Denetimle İlgili İşlemlerin Kontrolü

 • Talimatların Alınması, İncelenmesi, Onaylanması, Dağılımı ve Takibi

 • İşlem Günü Sonrası Kayıt ve Rapor Kontrolü
 • Teftiş ve Dönemsel Denetimin İlkeleri

–        Tarihçe

–        Sistemi Meydana Getiren Bankalar

–        Mevzuat

–        Maddi Mevcutlar Teftişi

 • Kasa/ Efektif Deposu Sayımı ve Tutanakların Hazırlanması
 • Menkul Değerler Sayımı ve Tutanaklarının Hazırlanması
 • İştirakler ve Sabit Kıymetlerin Sayımı
 • Nazım Hesaplar Sayımı
  • Teminat ve Tahsil Senetleri Sayımı
  • Repo ve Ters Repo Kayıtlarının ve Emanetteki Diğer Değerlerin Sayımı
  • Vadeli Döviz Alım ve Satım Kayıtlarının Sayımı
  • Tutanak Hazırlama

–        Risk ve Kredi Teftişi ( Limit-Risk, Teminat-Risk Karşılaştırmaları)

–        Menkul Değerler ve Hazine Bölümü Teftişi

 • Menkul Değerler Üzerinde Birikmiş Faizin Kontrolü Alım ve Satım Belgelerinin Kontrolü
 • Portföy Maliyet ve Getirisinin Hesaplanması

–        Muhasebe Teftişi

–        Diğer İşlemler Teftişi

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto