BANKALARDA BÜTÇELEME TEKNİK VE UYGULAMALARI (Simülasyon)Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

  • Bütçeleme İlkeleri

–        Teknik Seçimi

  • § Bakiyeler, Ortalamalar veya Bakiye ve Ortalamalar Üzerinden Bütçe Hazırlanması Konusunda Karar Verilmesi
  • § Dövizli veya TL Bütçeleme Yapılması Üzerinde Karar Verilmesi
  • § Gelir Tablosunun Bilanço ile Bağlantısı Konusunda Karar Verilmesi

–        Geçmiş Rakamların Derlenmesi ve Yorumlanmasına İlişkin Kararların Verilmesi

–        Büyüme Ve Hedeflerin Saptanması

–        Geleceğe İlişkin Varsayımların Saptanması (Kur tahminleri, enflasyon tahminleri,açık / kapalı / denk pozisyon kararları, aktif ve pasif kalemlerinin getiri ve maliyet oranlarının ve alınacak / verilecek komisyon oranlarının saptanması /Tahmin edilmesi, sermaye portföyü verimliliğinin saptanması, gider kalemlerinin bütçelenmesi)

  • Uygulama / Örnekleme

–        Bilgisayarda Önceden Hazırlanmış Format Üzerinde, Önceden Hazırlanmış Bilgilerle Bir Bankanın ve Şubelerinin Bütçelerinin Hazırlanması, Değiştirilmesi

–        Gerçekleşmelerin ve Sapmaların Takip ve Raporlaması: Gerçekleşmelerin Bütçe Formatında Derlenmesi, Bütçe Rakamlarıyla Karşılaştırılması, Farklılıkların Saptanması ve Sapmaların Nedenlerinin Açıklamasına İlişkin Raporların Hazırlanması ve Sunum Teknikleri

Gerekli Araçlar Katılımcı sayısı kadar bilgisayar, printer

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto