BANKALARDA AKTİF-PASİF YÖNETİMİAmaç Bankalarda bilanço ve gelir tablosu yönetimine ilişkin genel ilkelerin ve özel uygulamaların bilanço yöneticilerine ve yönetici adaylarına tanıtımı amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Bilanço Yöneticileri ve Yönetici Adayları

Katılım Önkoşulu Bilanço, gelir tablosu ve hesapların çalışması hakkında bilgi sahibi olmak          gerekmektedir.

Katılımcı Sayısı 20   Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

  • Hesapların Çalışması Hakkında Genel Bilgiler
  • Bilanço Oluşturma İlkeleri

–        Başlangıç Bilançosu Oluşturma İlkeleri

–        Devir Bilançosuna İlişkin Kararların Alınması

–        Ortalama Bütçenin Oluşturulması  ve Bütçe Hazırlanması

  • Bilanço Verimlilik İlkeleri

–        ROA,  ROE, SVA, Karlılık, Özvarlığın NBD, Ekonomik Özvarlık Oranı

2. Gün

  • Bilançolarda Risk Yönetimi

–        Faiz Riskinin Yönetimi

–        Kur Riskinin Yönetimi (Pozisyon Taşıyan Bankalarda)

–        Likidite Riskinin Yönetimi

–        Kredi Riskinin Yönetimi

  • Bilanço Yönetimindeki Kısıtlayıcı Yasal Sınırlar

–        Kur Riski Rasyosu, Net YP Pozisyon/Sermaye Tabanı Rasyosu

–        Sermaye Yeterlilik Rasyosu

–        Bankalar Kanunu Hükümleri

  • Sonuçların Değerlendirilmesi
  • MIS Raporlarının Oluşturulması
  • Müşteri ve Ürün Bazında Kârlılık Analizleri
  • Risk Yönetimi Kriterleri ile Elde Edilen Sonuçların Karşılaştırılması

Gerekli Araçlar HP finansal hesap makinesi, data projektör, flip chart

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto