BANKALAR KANUNUKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Tanımlar

 • Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu

–        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu

–        Bankalar Yeminli Murakıpları

 • Bankaların Kuruluşu ve Faaliyete Geçmesi

–        Kuruluşta Arana Şartlar

–        Kurucularda Aranan Şartlar

–        Bankaların Ana Sözleşme ve ortak Değişiklikleri

 • Bankaların Teşkilat vee Organları

–        Genel Kurul

–        Yönetim Kurulu

–        Genel Müdür ve Yardımcıları

–        Kredi Komitesi

–        Denetçiler

–        Banka Müfettişleri

 • Mevduata İlişkin Hükümler

–        Mevduatın Sigortalanması

–        Mevduatın Zaman Aşımı

–        Mevduatın Gizliliği ve Banka Sırrı

 • Krediler

–        Genel Kredi Sınırı

–        Dolaylı Krediler

–        İştiraklere Kredi Sınırı

–        Banka Ortaklıklarına ve Çalışanlara Kredi Sınırı

 • Gayrimenkul Üzerine İşlemler

 • Bankaların Denetimi

–         Denetim Sonucunda Alınacak Tedbirler

–         Bankanın Başka Bir Banka İle Birleştirilmesi

–         Banka Yönetiminin Fona Devredilmesi

 • Tasarruf            Mevduatı Sigorta Fonu

 • Banka Yöneticilerinin Şahsi Sorumluluğu

 • Türkiye Bankalar Birliği

 • Cezai Hükümler

–         İdari Suç ve Cezalar

Adli Suç ve Cezalar

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto