BANKACILIKTA TEMEL PAZARLAMA VE SATIŞKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Kişisel Hedeflerin Belirlenmesi
 • Bankacılık Ürünleri Açısından Pazarlama

–        SWOT Analizi

–        Pazarın Mevcut Durumu

–        Mevcut Ürün ve Hizmetlerin İrdelenmesi

–        Pazarı Tanıma

 • Müşteriniz Kimdir?
 • Müşteriniz Nerededir?
 • Müşteri Tatmini ve Müşteri İlişkileri

 • Satış İçin Gerekli Temel Bilgiler

–        Bir Danışman ve Çözüm Ortağı Olarak Satıcı (Pazarlamacı)

–        Satış ve Satıcının Düşünceleri

–        İletişim Becerileri

 • Satınalma Davranış Modelleri ve Satıcı Yaklaşımları
 • Satış Süreci

–        Görüşme Öncesinde

 • Teknik Bilgi
 • Faydaları Satma
 • Bilgi Toplama
 • Yüzyüze Görüşmenin Elde Edilmesi
 • Görüşme Öncesi Hazırlık
 • Soru Sorma Teknikleri

–        Görüşme Sırasında

 • Konuşmayı Açmak ve Giriş
 • Buzların Kırılması
 • Gereksinimlerin Belirlenmesi
 • Özellik ve Yararları Açıklama
 • Nabız Yoklama (Alım sinyalleri)
 • İtirazlar ve İtirazların Halli
 • Satışın Tamamlanması
 • Satışı Kapatma
  • Rol Oyunu: Satış Görüşmesi
  • Video Film: Satış Görüşmesi
 • Müşteri Tipleri, Davranış Özellikleri ve İzlenecek Yöntemler
 • Satışta Mükemmellik

–        Yakınlaşmak

–        Vücut Dili ve Kullanımı

–        Gereksinimleri Belirlemek

–        Gereksinimleri Karşılamak

–        Müşteri Beklentilerinin Üzerine Çıkmak

 • Video Film: Başarılı Satış
 • İlişki Bankacılığı ve Ötesi
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto