BANKA MUHASEBESİ – III (BM3)Eğitimin Amacı Muhasebe bölümlerinde çalışan ve fiilen muhasebe ile uğraşan üst düzey bankacılara banka muhasebesinin ayrıntılı uygulamaları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Üst düzey muhasebe bölümü çalışanları, bankaların Genel Muhasebe, Mali Kontrol, İç Denetim, İç ve Dış Raporlama Bölümü yöneticileri ya da yönetici adayları

Katılım Önkoşulu İlgili bölümlerde 3-7 yıllık iş deneyimi ya da BM2 eğitimini almış olmak yararlı olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 3 Gün

Eğitimin İçeriği

1 Gün

 • Aktif, Pasif Hesaplar ve Nazım Hesaplar
 • Reeskont ve Evalüasyon
 • Gelişmiş Muhasebe Kavramları
 • Diğer Değerleme Yöntemleri

2 Gün

 • Şubeler Cari Hesabı ve Evalüasyon Hesapları ve Mutabakatları
 • Pozisyon Kayıtları
 • Amortismanlar ve Yeniden Değerleme İşlemleri
 • Uygulama Örnekleri
 • Vade Analizleri
 • Faiz Oranı Analizleri
 • Verimlilik Analizleri
 • IAS Uygulamaları
 • Raporlama Teknikleri

3 Gün

Gerekli Araçlar Yok

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto