BANKA MUHASEBESİ – II (BM2)



Amaç Muhasebe bölümlerinde çalışan ve fiilen muhasebe ile uğraşan

bankacılara banka muhasebesi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Orta düzey muhasebe, mali kontrol, iç denetim bölümü elemanları.

Katılım Önkoşulu İlgili bölümlerde 2-3 yıllık iş deneyimi ya da BM1 eğitimini almış

olmak yararlı olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1 Gün

  • İleri Muhasebe Kavramları
  • Aktif, Pasif Hesaplar ve Nazım Hesaplar
  • Reeskont ve Evalüasyon

2 Gün

  • Diğer Değerleme Yöntemleri
  • Cari Hesabı ve Evalüasyon Hesapları ve Mutabakatları
  • Amortismanlar ve Yeniden Değerleme İşlemleri
  • Raporlama Teknikleri

Gerekli Araçlar Yok.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto