BANKA MUHASEBESİ – I (BM1) (Bankacı Adayları İçin)Amaç Bankacılığı meslek edinen ve özellikle de muhasebe bölümlerinde çalışması beklenen bankacılara banka muhasebesi hakkında temel bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcı Profili Bankaya yeni başlayan veya muhasebe, mali kontrol, iç denetim

bölümünde çalışmaya başlayacak bankacılar bu eğitime katılabilirler

Katılım Önkoşulu Yok.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2 Gün

Eğitimin İçeriği

1. Gün

  • Temel Muhasebe Kavramları

–         Bilanço ve Gelir Tablosu

–         Defteri Kebir, Yevmiye Defteri ve Yardımcı Defterler

–         Çift Taraflı Kayıt Sistemi

–         Aktif, Pasif Hesaplar ve Nazım Hesaplar

2. Gün

  • Reeskont ve Evalüasyon
  • Amortisman ve Yeniden Değerleme
  • Raporlama

Gerekli Araçlar Projeksiyon.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto