Av. Ahmet ŞAHİNUZMANLIK KONULARI:

Temel Hukuk
Kıymetli Evrak Hukuku
Vergi Hukuku
Teminat Hukuku
Toplu Sözleşme
Sosyal Güvenlik

EĞİTİMİ:

Yüksek Lisans : Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü
Fakülte : İst.Üni. Hukuk Fakültesi
Mezuniyet Tarihi : 2001

İŞ DENEYİMİ:

2003 yılından bu yana “Hukuk Araştırmaları” Şirketinde çeşitli şirketlerin hukuki danışmanlığını yapmakta ve özellikle bankalara eğitimler vermektedir. Özellikle şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, teminat hukuku, vergi hukuku, idare hukuku, işçi/işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, toplu sözleşme ve İnsan Hakları ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Birleşmiş Milletler Nezdinde Uyuşmazlıkların Çözümü.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto