Alternatif Finansman TeknikleriAmaç Kurumsal bankacılık çalışanlarına banka kredilerine alternatif
olabilecek nitelikteki finansman türleri hakkında karşılaştırmalı bir
analiz yapma yeteneği kazandırmak, kredilerin rakibi olan ürünleri
tanıtmak
Katılımcı Profili Kurumsal bankacılık yönetmen ve yetkilileri
Katılımcı Sayısı 20 Kişi
Süre 1 Gün
Eğitimin İçeriği
 Leasing
– Leasing Nedir? Türkiye’deki gelişim süreci
– Leasing Türleri
– Leasing mekanizması
– Leasing’in Avantajları ve dezavantajları
– Leasing-Kredi karşılaştırması
 Factoring
– Factoring Nedir?
– Factoring Nasıl Ortaya Çıktı?
– Türkiye’de Factoring
– Yurtiçi ve Yurtdışı Factoring Maliyetlerinin Hesaplanması
– Factoring’in Avantajları ve dezavantajları
 Forfaiting
– Forfaiting Nedir?
– Forfaiting mekanizması
– Türkiye’de Forfaiting
– Forfaiting’in İhracatçı ve İthalatçıya Sağladığı Avantajlar
 Bankacılığa Yakın Sistemler
– Özel Finans Kurumları
– Tüketici Finans Şirketleri
 Mortgage (ipotek) bankacılığı
– ABD ve İngiltere mortgage sistemi
– Türkiye mortgage mevzuatı
– Mortgage sistemi ne getiriyor, uygulama şansı sorunlar ve
zamanlama
– GYO’nın mortgage içindeki fonksiyonu
 Ortaklık yolu ile finansman türleri
– Halka açılmalar (IPO) ve Türkiye uygulaması
– Doğrudan yabancı sermaye ve Türkiye uygulaması
. Stratejik ortaklıklar
. Finansal ortaklıklar (Private Equity)
 Uluslararası Bankacılık Kredileri
– Uluslararası Kalkınma Bankalarının finansman olanakları
– Sendikasyon kredileri

Amaç Kurumsal bankacılık çalışanlarına banka kredilerine alternatifolabilecek nitelikteki finansman türleri hakkında karşılaştırmalı biranaliz yapma yeteneği kazandırmak, kredilerin rakibi olan ürünleritanıtmakKatılımcı Profili Kurumsal bankacılık yönetmen ve yetkilileriKatılımcı Sayısı 20 KişiSüre 1 GünEğitimin İçeriği Leasing– Leasing Nedir? Türkiye’deki gelişim süreci– Leasing Türleri– Leasing mekanizması– Leasing’in Avantajları ve dezavantajları– Leasing-Kredi karşılaştırması Factoring– Factoring Nedir?– Factoring Nasıl Ortaya Çıktı?– Türkiye’de Factoring– Yurtiçi ve Yurtdışı Factoring Maliyetlerinin Hesaplanması– Factoring’in Avantajları ve dezavantajları Forfaiting– Forfaiting Nedir?– Forfaiting mekanizması– Türkiye’de Forfaiting– Forfaiting’in İhracatçı ve İthalatçıya Sağladığı Avantajlar Bankacılığa Yakın Sistemler– Özel Finans Kurumları– Tüketici Finans Şirketleri Mortgage (ipotek) bankacılığı– ABD ve İngiltere mortgage sistemi– Türkiye mortgage mevzuatı– Mortgage sistemi ne getiriyor, uygulama şansı sorunlar vezamanlama– GYO’nın mortgage içindeki fonksiyonu Ortaklık yolu ile finansman türleri– Halka açılmalar (IPO) ve Türkiye uygulaması– Doğrudan yabancı sermaye ve Türkiye uygulaması. Stratejik ortaklıklar. Finansal ortaklıklar (Private Equity) Uluslararası Bankacılık Kredileri– Uluslararası Kalkınma Bankalarının finansman olanakları– Sendikasyon kredileri

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto