Alternatif Finansman KaynaklarıSüre: 2 gün

Eğitim İçeriği: 

 • Şirket bilanço yapısı – finansman ihtiyacı ilişkisi
 • Yan sanayi KOBİ’lerde ana sanayi ilişkileri çerçevesinde oluşan finansman ihtiyacı türleri
 • KOBİ’lerde kullanılan kredi türleri ve kredi ihtiyacı
  • İşletme Kredileri
  • İhracat Kredileri
  • Yatırım Kredileri
 • İhracata yönelik çalışan KOBİ’lerde finansman ihtiyacı ve türünün belirlenmesi
 • Leasing
  • Leasing nedir? Türkiye’deki gelişim süreci
  • Leasing türleri, finansal-operasyonel-adi kiralama ayırımı
  • Leasing mekanizması
  • Leasing sözleşmeleri ve mevzuat içindeki yeri
  • Leasing muhasebesi
  • Leasing’in vergi, teşvik ve gümrük mevzuatı içindeki yeri
  • Leasing’in avantajları ve dezavantajları
  • Leasing-diğer finansman alternatifleri karşılaştırması
  • Bir leasing sözleşmesi üzerinden örnek olay çalışması
 • Factoring
  • Factoring nedir?
  • Factoring nasıl ortaya çıktı?
  • Factoring türleri ve fonksiyonları
  • Türkiye’de Factoring işlemleri ve mevzuatı
  • Factoring muhasebesi
  • Factoring maliyetlerinin hesaplanması ve riskler
  • Diğer finansman yöntemleriyle karşılaştırılması
  • Factoring-banka kredisi karşılaştırması, örnek olay
  • Factoring’in avantajları ve dezavantajları
 • Forfaiting
  • Forfaiting nedir?
  • Forfaiting mekanizması, taraflar ve roller
  • Türkiye’de Forfaiting
  • Forfaiting’in İhracatçı ve İthalatçıya Sağladığı Avantajlar
 • Bankacılığa Yakın Sistemler
 • Katılım Bankacılığı ve KOBİ finansmanı
 • Katılım Bankalarının KOBİ’ler için geliştirdiği ürünler
 • Satıcı Kredileri (Ticari Borçlanma)
 • Ortaklık yolu ile finansman türleri
 • Halka açılmalar (IPO) ve Türkiye uygulaması
 • Doğrudan yabancı sermaye ve Türkiye uygulaması
 • Stratejik ortaklıklar
 • Finansal ortaklıklar (Private Equity)
© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto