Ahmet ŞahinUZMANLIK KONULARI:

 • Temel Hukuk
 • Teminat Hukuku
 • Ticaret ve Borçlar Hukuku
 • Bankacılık Hukuku ve Mevzuatı
 • Banka Teminat Mektupları
 • Tüketici ve Kredi Kartları
 • Sözleşmeler Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • İcra İflas Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Toplu Sözleşme
 • Sosyal Güvenlik

EĞİTİMİ:

Yüksek Lisans            Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi  Özel Hukuk Bölümü

Fakülte                      İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mezuniyet Tarihi 2001

İŞ DENEYİMİ:

2003 yılından bu yana “Hukuk Araştırmaları” Şirketinde çeşitli şirketlerin hukuki danışmanlığını yapmakta ve MIDA Institute bünyesinde bankalara ve şirketlere eğitimler vermektedir.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto