23-24 MAYIS 2012 YENİLİKÇİLİK (INOVASYON) VE YARATICILIK

Eğitimin Yapıldığı Salon/Şehir: Taksim – İSTANBUL

Hedef Kitle: İşletme Sahipleri, Yöneticileri ve İşgörenleri,  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ‘in ürün geliştirme, pazarlama ve diğer çalışanlar

Eğitmen : İrem Rona ONAN

Eğitim Detayları için tıklayınız.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto