20-21 MART 2012 YENİLİKÇİLİK (INOVASYON) VE YARATICILIK

Eğitimin Yapıldığı Salon/Şehir: TAYSAD Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Salonu – GEBZE

Hedef Kitle: İşletme Sahipleri, Yöneticileri ve İşgörenleri,  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ‘in ürün geliştirme, pazarlama ve diğer çalışanlar

Eğitmen : İrem Rona ONAN

Eğitim Detayları için tıklayınız.

© Copyright MIDA Institute - Theme by Pexeto