Yatırım (Duran Varlık) Yönetimi, Fizibilite Hazırlama ve Proje Değerlendirme



Amaç   : Yatırım projelerinin, proje fikrinin doğuşundan itibaren evrelerinin ele alınması, sektörel fizibilite uygulamaları, hazırlanan fizibilitelerin uluslararası proje değerlendirme yöntem ve kriterlerine göre değerlendirilmesi, büyük işletmelerde tamamlayıcı nitelikteki alt-yatırımların işletme bünyesinde proje olarak değerlendirilmesi konularını kapsar.

© Copyright MIDA Institute - Powered by Bizminers