ŞİRKET DEĞERLEME @ MIDA Institute

ŞİRKET DEĞERLEME



Ön koşul Bu eğitime katılacak olan kişilerin önceden Temel Finans Bilgileri ve Finans Matematiği konularında eğitim almış olmaları gerekmektedir. Grubun bu konularda bilgisinin olmaması durumunda eğitim süresi 2 güne çıkartılarak, ilk gün Temel Finans Matematiği eğitimi verilmesine ihtiyaç olacaktır.

Katılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 1  Gün

Eğitimin İçeriği

 • Şirket Değeri – Piyasa Değeri Ayırımı
 • Şirket Değeri ile İlgili Kavramlar

–        Piyasa-Borsa Değeri

–        Defter Değeri

–        Net Aktif Değeri

–        Potansiyel Değer

 • Şirket Değerleme Yöntemleri

–        Piyasa Çarpanları Analizi

 • Fiyat-Kazanç Oranı
 • Piyasa Değeri- Defter Değeri Oranı
 • EBITDA ile İlgili Yaklaşımlar
 • Net Satışla İlgili Yaklaşımlar

–        İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi

 • Uygun İsknoto Oranı Seçimi
 • Ekonomik ve Mali Değerleme

–        Net Aktif Değeri Yöntemi

–        Temettü Kapitalizasyonu Yöntemi

–        EVA (Economic Value Added) Yöntemi

 • Şirket Değerlemede Sektörel Farklılıklar ve Uygun Yöntem Seçimi

 • Değerleme Açısından Yatırımcı Farklılıkları ve Değerleme Yöntemleri

–        Perakende Yatırımcılar (Borsa)

–        Finansal Yatırımcılar

–        Stratejik Yatırımcılar

 • Şirket Birleşme, Bölünme ve Devralmalarında Uygulanan Değerleme Yöntemleri

 • Halka Arzlarda Uygulanan ve Tavsiye Edilen Değerleme Yöntemleri
 • Örnekler ve Piyasa Uygulamaları
 • Şirket Değerleme İle İlgili Kullanılan Kaynaklar

–        İnternet Kaynakları

–        Servis Sağlayıcıların Kullanımı

 • Türkiye’de Yabancı ve Yerli Yatırımcıların Şirket Değerleme Pratiği Üzerine Bir Tartışma
© Copyright MIDA Institute - Powered by Bizminers