LİDERLİK VE KOÇLUK @ MIDA Institute

LİDERLİK VE KOÇLUKSüre: 2 Gün 

Amaç: Liderlerin liderlik sürecine bakması, bir lider olarak kendini tanıması, bir lider olarak tanıdığı kendinin zorluk alanlarını denetlemeyi öğrenmesi ve denetlemesi. Engeller karşısında olsun ya da olmasın, kendi kendini harekete geçirebilmesi. Daha önce dengi ya da astı bile olsa bir lider olarak astlarını fark edebilmesi, süreci normalleştirebilmesi, yönlendirebilmesi, kontrol edebilmesi ve bir lider olarak kendini yeniden büyütmesi amaçlanmaktadır. 

Eğitim İçeriği: 

 • Liderlik / Yöneticilik / Lider Yöneticilik
 • Tanımlar, Benzerlikler, Farklar
 • Liderlikte 3 Temel Unsur
 • Kişilik Gücü
 • Bilgi Gücü
 • Yetki Gücü
 • Organizasyonun/Ekibin Rekabete Hazırlanması
 • Farklı Yönetim Tarzları
 • X-Y Teorisi
 • Farklı Liderlik Tarzları
 • Durumsal Liderlik
 • Eylem Odaklı Liderlik
 • Lider Yöneticilerden Beklenenler
 • Problem Çözme
 • Alternatif Üretme ve Seçme
 • Karar Verme ve Sorumluluk
 • Duygusal Zeka
 • Empati Kurabilme
 • Kültür ve Kuşak Farklılıklarını Yönetebilme 
 • Liderlik ve Koçluk
 • Koçluk Envanteri (Uygulama)
 • Başarılı Koç Yetkinlikleri
 • GROW Modeli
 • Maslow İhtiyaçlar Piramidi
 • Farklı Yaklaşımlar
 • Motivasyon 
© Copyright MIDA Institute - Powered by Bizminers