BANKALARDA İÇ DENETİM VE TEFTİŞ SÜRECİ @ MIDA Institute

BANKALARDA İÇ DENETİM VE TEFTİŞ SÜRECİKatılımcı Sayısı 20 Kişi

Süre 2  Gün

Eğitimin İçeriği

  • Bankaların İdeal Örgütlenme Yapılarına İlişkin İlkeler

  • Banka Örgütlenme Yapısı İçerisinde Haberleşme, Onaylama, Dağıtım, İş Dağılımı

  • Yetki Devri ve Devredilmiş Yetki Alanına Giren Denetimle İlgili İşlemlerin Kontrolü

  • Talimatların Alınması, İncelenmesi, Onaylanması, Dağılımı ve Takibi

  • İşlem Günü Sonrası Kayıt ve Rapor Kontrolü
  • Teftiş ve Dönemsel Denetimin İlkeleri

–        Tarihçe

–        Sistemi Meydana Getiren Bankalar

–        Mevzuat

–        Maddi Mevcutlar Teftişi

  • Kasa/ Efektif Deposu Sayımı ve Tutanakların Hazırlanması
  • Menkul Değerler Sayımı ve Tutanaklarının Hazırlanması
  • İştirakler ve Sabit Kıymetlerin Sayımı
  • Nazım Hesaplar Sayımı
    • Teminat ve Tahsil Senetleri Sayımı
    • Repo ve Ters Repo Kayıtlarının ve Emanetteki Diğer Değerlerin Sayımı
    • Vadeli Döviz Alım ve Satım Kayıtlarının Sayımı
    • Tutanak Hazırlama

–        Risk ve Kredi Teftişi ( Limit-Risk, Teminat-Risk Karşılaştırmaları)

–        Menkul Değerler ve Hazine Bölümü Teftişi

  • Menkul Değerler Üzerinde Birikmiş Faizin Kontrolü Alım ve Satım Belgelerinin Kontrolü
  • Portföy Maliyet ve Getirisinin Hesaplanması

–        Muhasebe Teftişi

–        Diğer İşlemler Teftişi

© Copyright MIDA Institute - Powered by Bizminers